Szkolenie z zakresu GMP, GHP

Szkolenie ma na celu przekazanie niezbędnej wiedzy z zakresu zasad GHP i GMP oraz stanowi podstawę do wdrażania systemu HACCP.

GMP, GHP to Dobre Praktyki Produkcyjne i Higieniczne, przeznaczone dla wszystkich firm mających kontakt z żywnością, a więc zajmujących się ich produkcją, magazynowaniem i transportem.

Szkolenie obejmuje:

 1. Przepisy prawne w zakresie bezpieczeństwa żywności
 2. Rodzaje zagrożeń w żywności (biologiczne, chemiczne, fizyczne)
 3. Możliwe źródła zagrożeń oraz sposoby ich eliminowania
 4. Zasady GHP/GMP
  • lokalizacja i otoczenie zakładu, maszyny i urządzenia
  • procesy mycia i dezynfekcji
  • zaopatrzenie w wodę
  • postępowanie z odpadami
  • zabezpieczenie przed szkodnikami i kontrola w tym zakresie
  • higiena i szkolenie personelu
  • dostawa i przyjęcie surowców, magazynowanie i postępowanie z surowcami
  • procesy obróbki wstępnej
  • procesy obróbki właściwej
  • przechowywanie produktów
 5. Opracowywanie procedur, instrukcji GHP, GMP
 6. Prowadzenie zapisów w zakresie GHP, GMP

Nowości:

2014-07-22
Audyt zerowy

Wszystkich myślących o wdrożeniu Systemów Zarządzania Jakością zachęcamy do skorzystania z usługi Audytu Zerowego. Nasi Konsultanci ocenią możliwość spełnienia przez Państwa przedsiębiorstwo wymagań normy zgodnej ze standardami ISO. Więcej informacji: 22 256 86 43
Zadowolenie naszych Klientów jest dla nas najważniejsze. Dlatego dużo czasu poświęcamy na rozwój wiedzy naszych konsultantów i trenerów oraz doskonalenie metodyk wdrażania systemów zarządzania. Wszystko po to aby móc sprostać nawet najbardziej skomplikowanym projektom.